KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Utset oppstart av Osloruta til 10.august

(06.05.2020) Grunna Covid 19 vert det ikkje oppstart av Osloruta med Stordflyet før 10.august 2020.
Les meir
 

9 av 10 bedrifter er råka av koronasituasjonen

Dagleg leir Stord Næringsråd Anne-Grete Sandtorv
(08.04.2020) I ei fersk medlemsundersøking seier 9 av 10 spurte verksemder på Stord at dei er råka av koronasituasjonen. Dette er den mest dramatiske situ... Les meir

Innspel til Nasjonal Transportplan 2022-2033

(02.04.2020) Stord Næringsråd si prioriteringsliste er sendt Vestland fylkeskommune i dag 2.april. Hovudbodskapen er at Hordfast er avgjerande viktig for konkurr... Les meir
 

Godt samarbeid med lokale mynde er viktig i ei krevjande tid!

(01.04.2020) Stord Næringsråd er glad for konstruktivt og godt samarbeid med Stord kommune i ei krevjande tid for næringslivet. 
Les meir

Stordflyet har kansellert avganger til og med 26.april

(30.03.2020)

Vi melder om at grunna Co... Les meir

 

Tøffe tider for næringslivet!

(24.03.2020) Næringslivet står i ein tøff situasjon no ... Les meir

Det nye Vestlandet

(10.03.2020) Korleis vil Vestlandet endre seg når me kan køyre Bergen-Stavanger på to timar?

Saman med Hordfast AS og Rogfast arrangerer Ve... Les meir
 

Stord Næringsråd søkjer dagleg leiar

(10.03.2020) Er du Stord Næringsråd sin nye daglege leiar? Me søkjer deg med samfunnsengasjement og entusiasme for eit næringsliv i endring.
Les meir
[ Gå til nyhendearkiv ]
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets