17.04.2020, 10:00-15:00:
Det nye Vestlandet

Korleis vert Vestlandet endra når me kan reisa Bergen - Stavanger på to timar?

Påmelding her  Møtet er flytta til hausten 2020 grunna koronasituasjonen.  Ny dato kjem.
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Stord Næringsråd får nye heimesider

(29.03.2012) Aktivitetar og nyhende er det første du møter på den nye nettsida. Frukostmøte - vår faste møteplass for relasjonsbygging, er no sentralt plassert på startsida. I tillegg har våre fire hovudsamarbeidspartnarar fått ein betre profilering og plassering.
Stord Næringsråd får nye heimesider på: www.stordnaeringsaraad.no

På generalforsamlinga til Stord Næringsråd 29.mars vart dei nye nettsidene presentert.

Me vonar dei nye nettsidene skal bidra til betre og meir effektiv kommunikasjon med våre medlemmer og andre samarbeidspartnarar. I tillegg til å synleggjera verksemdene og aktiviteten i næringslivet på Stord.
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets