Stord Næringsråd får nye heimesider

(29.03.2012) Aktivitetar og nyhende er det første du møter på den nye nettsida. Frukostmøte - vår faste møteplass for relasjonsbygging, er no sentralt plassert på startsida. I tillegg har våre fire hovudsamarbeidspartnarar fått ein betre profilering og plassering.
Stord Næringsråd får nye heimesider på: www.stordnaeringsaraad.no

På generalforsamlinga til Stord Næringsråd 29.mars vart dei nye nettsidene presentert.

Me vonar dei nye nettsidene skal bidra til betre og meir effektiv kommunikasjon med våre medlemmer og andre samarbeidspartnarar. I tillegg til å synleggjera verksemdene og aktiviteten i næringslivet på Stord.
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
123 movies