E39 over Stord må ikkje mista plassen sin i køen!

(09.02.2016)

Med ein godkjent kommunedelplan for E39 Heiane – Ådland/Nordre Tveita i kommunestyremøtet den 28.april, vil politikarane på Stord sikra ein trygg og framtidsretta veg over Stord med moglegheit for oppstart i 2018.


Stord Næringsråd har tidlegare peika på at det er positivt at planområdet for E39 Heiane – Ådland/Nordre Tveita er i kommunal regi, og at lokalt næringsliv og politikarar har påverknad i prosessen. Kommunedelplanen vedkjem næringslivet på Stord i stor grad, og som me også har peika på tidlegare er det å få optimale løysingar plassering to-plan kryssa, og gode avkjørsler i nord og sør, viktig for næringslivet.

Høyringsuttalen som er sendt Stord kommune kan du lesa her;
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
123 movies