09.07.2018 - 05.08.2018:
Ferie!
23.08.2018, 08:00-10:00:
Frukostmøte med Tveit Regnskap!
Me set fokus på effektiv økonomistyring i ein moderne verden!
Påmelding
27.09.2018, 17:30-21:00:
Mobbing og trakkasering i arbeidslivet!
Foredrag med professor og psykolog Ståle Einarsen. Gratis for våre medlemmer!
Påmelding
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Næringsbarometeret

(05.07.2017)

Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall for 1.tertial 2017, januar t.o.m. april, fra et representativt utvalg av bedriftene i regionen.  

I denne rapporten for de fire første månedene av året, setter vi spesielt fokus på de to største bransjene i utvalget; bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel.

Hovedtrekk:
Andelen bedrifter som opplever økt omsetning er stigende, og det er nå om lag like mange bedrifter som har økt som redusert sin omsetning i de fire første månedene.
Andelen bedrifter med positivt resultat har økt fra i fjor, og andelen med positivt resultat er nå på 50 %. I tillegg har 57 % av bedriftene økt driftsresultatet sitt sammenlignet med samme periode i fjor.
Bygge- og anleggsvirksomhet går godt. Bransjen fortsetter en positiv trend både på omsetning og resultat. Hele 65 % av bedriftene i bygge- og anleggsbransjen økte resultatene 1. tertial 2017 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Varehandelen fortsetter i motbakke. Hele 62 % av bedriftene i bransjen har lavere omsetning sammenlignet med samme periode i 2016. Kun 30 % av bedriftene kan vise til positive resultater i løpet av årets første fire måneder. 

Du kan lesa heile Næringsbarometeret her; http://tveit.no/wp-content/uploads/2017/06/Tveit-N%C3%A6ringsbarometer-1.-tertial-2017.pdf 
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreStord Hotell