09.07.2018 - 05.08.2018:
Ferie!
23.08.2018, 08:00-10:00:
Frukostmøte med Tveit Regnskap!
Me set fokus på effektiv økonomistyring i ein moderne verden!
Påmelding
27.09.2018, 17:30-21:00:
Mobbing og trakkasering i arbeidslivet!
Foredrag med professor og psykolog Ståle Einarsen. Gratis for våre medlemmer!
Påmelding
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Frukostmøte KPMG - endringar i aksjeloven!

(31.08.2017) Ein engasjert statsautorisert revisor, Elisabet Ekberg tok oss gjennom endringar gjort pr 31.juli 2017, og kva endringar som kjem frå 1.januar 2018.

I tillegg ligg det ein del forslag som ikkje vert gjennomført, og ein del som nok kjem opp igjen på eit seinare tidspunkt.

Dei 40 frammøtte på frukostmøte fekk etter ein god frukost, ei solid innføring i arbeidet med endring aksjelova og arbeidet med endring i regnskapslova. 
Endringar er gjort for å forenkla og for å ta vekk unødvendige krav til mellom anna styret og eigarar. Forenkling av avvikling generalforsamling for eine-eigarar og muligheiten til å delta på generalforsamling via elektronisk kommunikasjon (skype etc) er gode eksemplar på dette. Endringane gjeld ikkje ASA.

Du kan last ned presentasjonen til Elisabet Ekberg her

[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreStord Hotell