12.06.2019, 09.45-23:00:
Stordkonferansen 12. juni 2019
Påmelding på www.stordkonferansen.no
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Riktig god jul!

(20.12.2018) Eit år med høg aktivitet i næringslivet går mot slutten, og me ønskjer alle ei riktig god jul!


Du kan laste ned julehelsing frå Stord Næringsråd her
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1Serit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets