UngTekno på miniseminaret 23.januar

Odd Naustdal - Kværner
Odd Naustdal - Kværner
(27.01.2019)  
Ung Tekno er viktig for å skapa interesse for teknologi og entreprenørskap for morgondagens arbeidsskaparar. 
Nina Østensjø - Atheno
Nina Østensjø - Atheno
Dei 25 frammøtte på miniseminaret under utdanningsmessa 23.januar fekk ei god innføring i korleis UngTekno skal jobbast med på 9.klasse trinn i skulane i Sunnhordland. Prsjektleiar Nina Østensjø hos Atheno presenterte erfaringane med piloten av UngTekno og korleis prosjektet no skal rullast ut over tre år.Du kan lasta Nina sin presentasjon ned her

Odd Naustdal presenterte Kværnar si deltaking i UngTekno prosjektet og fortalte kvifor dette er viktig for selskapet. Odd sin presentasjon kan du laste ned her
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
123 movies