KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

"Folk i sentrum prisen!"

"Folk i sentrum prisen" er eit kunstverk laga av Lena Walton Herfindal, og skal vera eit symbol på at enkeltmenneske gjer ein forskjell, og at det er viktig at me set folk i sentrum.
(04.04.2019) I samarbeid med DNB og arrangement "Folk i sentrum" er det oppretta ein pris som skal delast ut torsdag 2. mai på Leirvik.

Prisen skal delast ut til ein enkeltperson som i sitt daglege virke har gjort ein skilnad for eit berekraftig samfunn. Alle kan vera med å nominera til "Folk i sentrum" prisen, og fristen er 23. april.  Send ein mail med namn på den du vil nominera, kor vedkommande arbeider, og ei kort grunngjeving for nominasjonen til; Post@stordnaeringsraad.no

Last ned heile pressemeldinga her
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets