TV-aksjonen 2019 - Nå er det hennes tur!

Kommunekomiteen for årets TV-aksjon
Kommunekomiteen for årets TV-aksjon
(26.08.2019) Årets TV-aksjon går til CARE, som vil samla inn pengar til 5 afrikanske land i tillegg til Afganistan, Palestina, Myanmar og Jordan.

TV aksjonen set i år kvinner sin situasjon i fokus med temaet; Nå er det hennes tur!

Pengane vil gå til tre tiltak;
Hennes penger - hennes muligheter, som gjer kvinner muligheit til å stare eigen virksomhet gjennom spare- og lånegrupper styrt av kvinnene sjølv.
Hennes kropp - hennes valg, som skal gje kvinner opplæring i seksuell helse og mødrehelse.

Hennes drømmer - hennes stemme, som skal gje kvinner opplæring i politisk leiarskap og deltaking i arbeidsliv og lokalsamfunn.

Stord Næringsråd vil saman med øvrige næringsråd og ordførarar i Sunnhordland ha ringedugnad til næringslivet fredag 18.oktober kl. 11 - 13 på Stord Rådhus.

Bøsseaksjonen er sundag 20. oktober!
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
123 movies