17.04.2020, 10:00-15:00:
Det nye Vestlandet

Korleis vert Vestlandet endra når me kan reisa Bergen - Stavanger på to timar?

Påmelding her  Møtet er flytta til hausten 2020 grunna koronasituasjonen.  Ny dato kjem.
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Ysstkonferansen 2019

(17.09.2019) Den årlege HMS konferansen til Ysst vert arrangert 27.september på Bømlo!
Det er lagt opp til eit flott program med fire foredragshaldarar, og Arne Torget styrer dagen!
Detaljert program finn du her
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets