KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Frukostmøte 12.desember - Ka bala du med?

Frå venstre Torill Mosheim, Tommy Persson, Karina Hope Sortland, Matt Holley og Martin Tveita.
Frå venstre Torill Mosheim, Tommy Persson, Karina Hope Sortland, Matt Holley og Martin Tveita.
(15.12.2019) Det var god oppslutnad om frukostmøte kor fem ulike medlemsbedrifter presenterte seg, og "kva dei bala med"

Etter ein god frukost som Tommy i Bralunsj.no hadde laga, var det fem presentasjonar på rad og rekke.
- Ragn Sells v/Torill Mostheim og Aslak Taftø
- Fitnessinvest v/Åshild Rygg Tonning og Matt Holley
- Azets Insight v/Karina Hope Sortland
- Stord Hotell v/Martin Tveita
- Bralunsj.no v/Tommy Persson

Mykje nytt og nyttig å læra på det siste frukostmøte før jul!
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets