Stord Næringsråd søkjer dagleg leiar

(10.03.2020) Er du Stord Næringsråd sin nye daglege leiar? Me søkjer deg med samfunnsengasjement og entusiasme for eit næringsliv i endring.
Last ned stillingsannonsa her
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
123 movies