17.04.2020, 10:00-15:00:
Det nye Vestlandet

Korleis vert Vestlandet endra når me kan reisa Bergen - Stavanger på to timar?

Påmelding her  Møtet er flytta til hausten 2020 grunna koronasituasjonen.  Ny dato kjem.
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Stord Næringsråd søkjer dagleg leiar

(10.03.2020) Er du Stord Næringsråd sin nye daglege leiar? Me søkjer deg med samfunnsengasjement og entusiasme for eit næringsliv i endring.
Last ned stillingsannonsa her
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets