KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Innspel til Nasjonal Transportplan 2022-2033

(02.04.2020) Stord Næringsråd si prioriteringsliste er sendt Vestland fylkeskommune i dag 2.april. Hovudbodskapen er at Hordfast er avgjerande viktig for konkurransekrafta til næringslivet. I tillegg peikar me på korona-situasjonen og moglegheiten som ligg i NTP for å auke rammene og skapa aktivitet og verdiskaping.
Du kan laste ned innspelsdokumentet her
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaRenevoSubshoreAzets