KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

9 av 10 bedrifter er råka av koronasituasjonen

Dagleg leir Stord Næringsråd Anne-Grete Sandtorv
Dagleg leir Stord Næringsråd Anne-Grete Sandtorv
(08.04.2020) I ei fersk medlemsundersøking seier 9 av 10 spurte verksemder på Stord at dei er råka av koronasituasjonen. Dette er den mest dramatiske situasjonen næringslivet har vore i i nyare tid.

Halvparten av bedriftene som har svart har allereie gjennomført permitteringar, og ytterlegare 45% reknar med dei må permittere.

Last ned pressemeldinga her
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaRenevoSubshoreAzets