30.09.2021, 08:00-09:30:
Frukostmøte med Azets Insight
Fjernledelse i en digital kvardag. Påmelding
07.10.2021, 08:00-10:00:
Frukostmøte med BDO

Påmelding her

11.november vart Vestlandscenarioene 2020 lansert i Sunnhordland

Frå studio i Bergen mot studio i Sunnhordland
Frå studio i Bergen mot studio i Sunnhordland
(16.11.2020) Vestlandscenarioene 2020 peikar på fleire utfordringar for næringslivet i eksportfylket Vestland. Det store spørsmålet er om næringslivet er førebudd på dei endringane som kjem, og om me klarer å erobre og behalde den grøne ledertrøya.

I eit digitalt arrangement med Stord Næringsråd og Atheno som medarrangørar i Sunnhordland, og Vestland fylkeskommune og EY consulting i Bergen vart Scenariorapporten lansert og debattert.
I studio i Sunnhordland vart det ein inspirerande og optimistisk samtale med Steinar Røgenes frå Kværner (no Aker Solutions), Jane Jünger frå Wärtsilä Norway og Håvard Tvedte i NCE Maritime CleanTech.  Eit framoverlent næringsliv, "som veit kva som skal til", er førebudd på å ta ansvar for at Vestland fylkeskommune framleis skal vera det største verdiskapingsfylket i landet.

Du kan laste ned Scenariorapporten her

Last ned oppsummeringa til Atheno her
[ Gå til nyhendeoversikt ]

[ Gå til nyhendearkiv ]
123 movies