Våre hovudsamarbeidspartnarar


SPAREBANKEN VEST
- 190 år på vestlandet - Vestlandets leiande finanshus

Sparebanken Vest er eit frittståande, børsnotert finanskonsern som driv bank-, forsikring- og finansieringsverksemd i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Banken har røter tilbake til 1823, og er landets nest eldste bank.

Hovudkontoret ligg i Bergen. Banken har 68 sals stader og omlag 880 medarbeidarar.

Forretningsidéen til banken er todelt, basert på bankdrift, men òg på samfunnsengasjement. Visjonen til Sparebanken Vest er at banken gjennom profesjonell drift skal vere ei drivkraft for utvikling i samfunns- og næringslivet på Vestlandet.

[ www.spv.no ]


KVÆRNER STORD


Det har vore høg aktivitet på Kværner Stord også i 2013. Mellom anna med å gjera ferdig dei to store dekksmodulane til ConocoPhillips si nye plattform på Eldfisk 2/7S. I tillegg er bedriften godt i gang med å byggja produksjonsplattforma som Lundin Norge skal ha på Edvard Grieg-feltet; og førebuingane til å utvida gassanlegget på Nyhamna i Aukra kommune.

I januar vart det kunngjort at verdien på Nyhamna-kontrakten med Norske Shell var oppjustert frå seks til 11 milliardar kroner. Og i februar bestemte ConocoPhillips seg for å be Kværner Stord om å gjera Eldfisk-plattforma ferdig i havet. Eit tilleggsarbeid til 400 millionar kroner.

Store investeringar i menneske og utstyr understrekar at Kværner Stord har god tru på framtida.

Den nye super-kranen Storen er eit synleg prov på det – og eit nytt landemerke for heile Sunnhordlandsregionen.

www.kvaerner.com ]

HAUGALAND KRAFT


Haugaland Kraft er regionens eget kraftselskap og eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira. Vi har en omsetning på rundt 1 milliard kroner og ca. 300 ansatte.

Distribusjon
Haugaland Kraft har også ansvar for å bygge ut og drifte strømnettet på Haugalandet og Stord. Mange av de ansatte i Haugaland Kraft jobber daglig med å sikre at privatpersoner og bedrifter er sikret strøm til en hver tid.

Kraftmarked
Haugaland Kraft selger og kjøper kraft i markedet. Over 78 % av de som bor i regionen får strømmen sin fra oss.

Fiber
Haugaland Kraft har også investert i bygging av et omfattende fibernett  i store deler av regionen. Vi er leverandør av Altibox og har syv Altibox-partnere mellom Bergen og Stavanger, sammen har vi nå nærmere 35 000 kunder.

Framtidsrettet selskap
Selv om Haugaland Kraft ble etablert for over 100 år siden er vi fortsatt i vekst og i mange år framover vil vi ha behov for å ansette nye dyktige medarbeidere. De fleste som ansettes i Haugaland Kraft har en energifaglig og teknisk bakgrunn, men vi har også folk som jobber innenfor økonomi, kontor og administrasjon, IKT, logistikk med videre. Haugaland Kraft har et mål om at det til en hver tid skal være ca. 10 prosent lærlinger i bedriften. Kun med tilførsel av unge krefter kan vi sørge for en lønnsom, sikker og effektiv energiforsyning, og bidra til en fremtidsrettet og helhetlig infrastruktur til det beste for regionen vår.

www.haugaland-kraft.no ]
123 movies