30.09.2021, 08:00-09:30:
Frukostmøte med Azets Insight
Fjernledelse i en digital kvardag. Påmelding
07.10.2021, 08:00-10:00:
Frukostmøte med BDO

Påmelding her

Stord Næringsråd er talerøyret, møteplassen og partnaren til næringslivet på Stord
Medlemskap er ope for bedrifter, sjølvstendig næringsdrivande, kommune og offentlege verksemder. Lag og organisasjonar kan òg vera medlem.


Dette får du som medlem i Stord Næringsråd


 • Felles møteplassar med andre næringsdrivande
 • Gratis tilgang på frukostmøte med aktuelle tema
 • Medlemsmøte ute hos medlemmene
 • Gode nettverksarenaer
 • Vera med å påverka næringspolitiske prosessar lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Tilbod om kurs og seminar
 • Delta i ressursgrupper og setja dagsorden for SNR
 • Vera med å styrka lokalsamfunnet
 • Oppdatert næringslivsinformasjon direkte til deg på e-post


Desse 3 medlemmene er våre hovudsamarbeidspartnarar:
 • Sparebanken Vest   
 • Kværner
 • Haugaland Kraft
Du finn ein nærmare presentasjon av dei her.Desse 11 medlemmene er våre samarbeidspartnarar:
 • Sunnhordland Naturgass
 • Tveit Regnskap
 • Zpirit    
 • SpareBank 1 SR-Bank    
 • KPMG
 • Subshore.no
 • SenitIdrift
 • DNB
 • Azets Insight
 • Fronta
 • BDO
123 movies