Stord Næringsråd er med i Næringsalliansen i Hordaland
Ti næringsforeningar i Hordaland formaliserte sitt samarbeid onsdag 9. april 2008. Avtalen gjer foreningane meir kraft i påvirkningsarbeidet, særskilt regionalt og nasjonalt. I dag tel Næringsalliansen 12 næringsforeningar.

Formål for samarbeidet i Næringsalliansen Avtalepartene er enige om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom de private næringsforeningene i regionen, med spesiell vekt på utvalgte regionale næringspolitiske saker.

Avtalepartene/foreningene har fire hovedformål for samarbeidet:

 • Mer kraft i påvirknings-/lobbyarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt.
 • Felles organisert talerør i forhold til Business Region Bergen.
 • Opptre samlet i utvalgte saker, herunder høringsinstans.
 • Utveksling av kunnskap og erfaringer, samt nettverksdeling.

Felles talerør Næringsforeningene ønsker å være et felles organisert talerør og medspiller i forhold til blant annet Business Region Bergen, og å opptre samlet i utvalgte saker, herunder felles høringsinstans. Utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk mellom de ulike foreningene er viktig for næringsalliansen.

Konkrete hovedsaker:
 • Transport og kommunikasjon.
 • Regional transportanalyse/Bergenspakke 3 og Kyststamveien E39 (med HordFast).
 • Tilrettelegging for næringsutvikling.
 • Tilgang på næringsarealer med regional næringsarealanalyse.
 • Samarbeid og dialog med Business Region Bergen.
 • Styrket samarbeid med høyere utdanning og forskning.
 • Regional attraktivitet og tilgang på kvalifisert arbeidskraft.
 • Bedre samarbeid mellom Skole, Utdanning og Næringsliv.
123 movies