12.12.2019, 08:00-10:00:
Frukostmøte - Ka bala du med?
Påmelding her
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Frukostmøte


 

Frukostmøta er den viktigaste nettverksarenaen for Stord Næringsråd sine medlemmer. Dette er vår faste møteplass for påfyll og relasjonsbygging.

I løpet av året har me frukostmøte ca. kvar 6.veke, og våre fire hovudsamarbeidspartnarar har alle kvar sine frukostmøte i løpet av året.DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1Serit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets