KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Frukostmøte


 

Frukostmøta er den viktigaste nettverksarenaen for Stord Næringsråd sine medlemmer. Dette er vår faste møteplass for påfyll og relasjonsbygging.

I løpet av året har me frukostmøte ca. kvar 6.veke, og våre fire hovudsamarbeidspartnarar har alle kvar sine frukostmøte i løpet av året.DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets