20.02.2020, 08:00-09:45:
Frukostmøte på HVL
Påmelding her
12.03.2020, 08:00-10:30:
Frukostmøte med Sparebanken Vest
Påmelding her
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Frukostmøte


 

Frukostmøta er den viktigaste nettverksarenaen for Stord Næringsråd sine medlemmer. Dette er vår faste møteplass for påfyll og relasjonsbygging.

I løpet av året har me frukostmøte ca. kvar 6.veke, og våre fire hovudsamarbeidspartnarar har alle kvar sine frukostmøte i løpet av året.DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1Serit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets