20.02.2020, 08:00-09:45:
Frukostmøte på HVL
Påmelding her
12.03.2020, 08:00-10:30:
Frukostmøte med Sparebanken Vest
Påmelding her
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest

Ressursgruppe Reiseliv
Ressursgruppe Reiseliv, oppleving og handel starta opp januar 2010 med Ola Dahl Andersen leiar og kontaktperson i styret SNR.

Ein av dei konkrete tiltaka som Ressursgruppa har jobba med har vore førebuing til cruiseanløp i Leirvik 2.juni og 2. september 2014.
Ressursgruppa meiner det er viktig at cruiseturistane får et godt førsteinntrykk og gjer positive evalueringar slik at dei ønskjer å komma tilbake.
Fra våren 2014 er det Grete Brunæs som leiar Ressursgruppa Reiseliv, oppleving og handel.
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1Serit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets