Ressursgruppe Reiseliv
Ressursgruppe Reiseliv, oppleving og handel starta opp januar 2010 med Ola Dahl Andersen leiar og kontaktperson i styret SNR.

Ein av dei konkrete tiltaka som Ressursgruppa har jobba med har vore førebuing til cruiseanløp i Leirvik 2.juni og 2. september 2014.
Ressursgruppa meiner det er viktig at cruiseturistane får et godt førsteinntrykk og gjer positive evalueringar slik at dei ønskjer å komma tilbake.
Fra våren 2014 er det Grete Brunæs som leiar Ressursgruppa Reiseliv, oppleving og handel.
123 movies