Kriminalitet i arbeidslivet - halvdagsseminar!
Tidspunkt: 14.03.2019, 10:00 - 13:00
Stad: Atheno - Verket på Vabakkjen

Program:

Kl. 10.00            Velkommen og innleiing v/ Anne-Grete Sandtorv, Stord Næringsråd

Kl. 10.10            Kva er kriminalitet i arbeidslivet og korleis arbeider politiet v/ Fred Sherling og Nils Hopland Blikra, Næringslivskontakt og Politikontakt A-Krim

Kl. 10.30            Arbeidstilsynet Vestlandet, seniorinspektør Marie Aanensen

                            Kva skjer der ute? Situasjonsbeskrivelse!

Kl. 10.50            Næringsforeningen i Stavanger-regionen v/ kommunikasjonssjef Egil Hollund

                            Saker frå «Tips om svart arbeid» Korleis vert dette jobba med i Nærings-

                            foreningen.

Kl. 11.15            Lunsj

Kl. 11.45            Fellesforbundet ved Atle Tranøy

Kva utvikling ser me, og korleis utfordrer dette samfunnsmodellen vår?

 Kl. 12.05            Engelsen Entreprenør v/ Bernt Øyvind Vad, dagleg leiar

Korleis opplever ein konkurransen og anbodskriteria? Korleis sikrar ein seg som aktør mot den kriminelle marknaden?

Kl. 12.25            Stord kommune v /ordførar Gaute Epland

                            Innkjøpsregelverket – «Stordmodellen»

Kl. 12.40            Dialog rundt tema!

Avslutning ca kl. 13!

Arrangementet er gratis!

PÅMELDING TIL ARRANGEMENTET
 
Påmeldingsfristen til dette arrangementet gjekk ut 13.03.2019.

Det er difor ikkje lenger mogeleg å melde seg på dette arrangementet.