KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest
Frukostmøte med fokus på sjukefråvær!
Tidspunkt: 29.08.2019, 08:00 - 09:30
Stad: Kunnskapshuset - Kantina 3. etasje
Norske arbeidsgjevarar dekker over 30% av alle kostnader knytt til sjukefråvær i Norge, og mange leiarar opplever at sjukefråvær er ein vesentleg kostnad og tidstjuv i personaladministrasjonen.  Samstundes er oppføljinga frå den enkelte leiar når dei tilsette vert sjuke, og tiltaka som vert gjort for å unngå sjukefråvær med å bygga kulturen på arbeidsplassen.
Tilsette som trivst på arbeidsplassen har mindre fråvær. God kultur og trivsel kan faktisk skapast ved å ta tak i sjukefråværet, samt setja inn tiltak for å unngå unødig fråvær.

På frukostmøtet vil du verta inspiret og få informasjon om;

- Når skal arbeidsgjevar dekka sjukepengar?
- Å setje sjukefråvær på agendaen- tips til personalmøter
- Grensene og moglegheitene for tilrettelegging
- Digitaliserte prosessar for fråværsoppfølging
- Leiing som skapar godt arbeidsmiljø og mindre turnover
PÅMELDING TIL ARRANGEMENTET
 
Påmeldingsfristen til dette arrangementet gjekk ut 26.08.2019.

Det er difor ikkje lenger mogeleg å melde seg på dette arrangementet.
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets