KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest
Frukostmøte 3. oktober - Innspel Kommuneplan 2020 - 2040
Tidspunkt: 03.10.2019, 08:00 - 10:30
Stad: Kantina 3.etasje Kunnskapshuset

Agenda:
Frukost frå kl. 08.00
Presentasjon kommuneplanprosessen ved Stord kommune frå kl 08.30
Presentasjon innspel frå hovudsamarbeidspartnarane, og SNR sine innspel, ved Anne-Grete kl. 09.00
Workshop frå dei frammøtte: Kva er viktigaste rammevilkår for di bedrift dei neste 5-10 åra? ved Atheno kl. 09.15
Me oppsummerer og avsluttar kl. 10.20

PÅMELDING TIL ARRANGEMENTET
 
Påmeldingsfristen til dette arrangementet gjekk ut 02.10.2019.

Det er difor ikkje lenger mogeleg å melde seg på dette arrangementet.
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets