KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest
Varehandel i endring - Varehandelsrapporten 2019 på frukostmøte hos SpareBank 1 SR-Bank
Tidspunkt: 14.08.2019, 08:00 - 09:45
Stad: SpareBank 1 SR-Bank på Heiane

Program:

kl. 08.00 Frukost
kl. 08.30 Velkommen ved Teamleiar Agnar Aarskog
               Regiondirektør Erik Magdalon Throndsen presenterer 
               Varehandelsrapporten 2019
               Spørsmål og dialog
kl. 09.40 Avslutning Anne-Grete Sandtorv, ved dagleg leiar Stord Næringsråd


Velkommen til frukostmøte - vår faste møteplass for påfyll og relasjonsbygging!             
PÅMELDING TIL ARRANGEMENTET
 
Påmeldingsfristen til dette arrangementet gjekk ut 12.08.2019.

Det er difor ikkje lenger mogeleg å melde seg på dette arrangementet.
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets