25.03.2020, 08:00-10:30:
Frukostmøte med Sparebanken Vest
Påmelding her
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest
Frukostmøte på HVL
Tidspunkt: 20.02.2020, 08:00 - 09:45
Stad: Høgskulen på Vestlandet - Campus Rommetveit
PÅMELDING TIL ARRANGEMENTET
 
Påmeldingsfristen til dette arrangementet gjekk ut 18.02.2020.

Det er difor ikkje lenger mogeleg å melde seg på dette arrangementet.
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets