17.04.2020, 10:00-15:00:
Det nye Vestlandet

Korleis vert Vestlandet endra når me kan reisa Bergen - Stavanger på to timar?

Påmelding her  Møtet er flytta til hausten 2020 grunna koronasituasjonen.  Ny dato kjem.
KværnerHaugaland KraftSparebanken Vest
Frukostmøte med Sparebanken Vest
Tidspunkt: 25.03.2020, 08:00 - 10:00
Stad: Stord Hotell - Valhall

ARRANGEMENTET ER AVLYST!

 

PÅMELDING TIL ARRANGEMENTET
 
Påmeldingsfristen til dette arrangementet gjekk ut 10.03.2020.

Det er difor ikkje lenger mogeleg å melde seg på dette arrangementet.
DNBTveit RekneskapStordkonferansenZpiritKPMGVikse ASSparebank1BDOSerit iDriftFrontaSunnhordland NaturgassSubshoreAzets