30.09.2021, 08:00-09:30:
Frukostmøte med Azets Insight
Fjernledelse i en digital kvardag. Påmelding
07.10.2021, 08:00-10:00:
Frukostmøte med BDO

Påmelding her
Frukostmøte med BDO
Tidspunkt: 07.10.2021, 08:00 - 10:00
Stad: Stord Hotell - Valhall

Saman med BDO inviterer me til frukostmøte kor moglegheitene i eit berekraftsperspektiv vert synleggjort.

Me startar med frukost kl. 08.00 i spisesalen.
Sjølve møtet startar kl 08.30 i Valhall.  Avslutning seinast kl. 10.00
PÅMELDING TIL ARRANGEMENTET
 
Påmeldingsfrist til dette arrangementet er 07.10.2021.
Kontaktperson:* Firma/organisasjon: Tittel:
E-post:* Telefon:
Antall deltakarar:*
Namn på deltakar(ar):*
123 movies