Frukostmøte med Azets Insight
Tidspunkt: 30.09.2021, 08.00 - 09.30
Stad: Kunnskapshuset - kantina 3.etasje

Saman med Azets Advisory set me fokus på "Fjernledelse en digital kvardag", og seniorrådgjevar Elin Heesen vil ta oss gjennom kva som er kan vera krevjande, og gje konkrete tips til korleis me kan førebu den digitale relasjonen til dei tilsette.

Det vert frukost frå kl 08.00
Møtet startar kl 08.30 og varer til kl 09.30
PÅMELDING TIL ARRANGEMENTET
 
Påmeldingsfristen til dette arrangementet gjekk ut 30.09.2021.

Det er difor ikkje lenger mogeleg å melde seg på dette arrangementet.
123 movies