Høyringsaker Vestland fylkeskommune

Her vil høringssaker som gjelder Vestland fylkeskommune verta lagt ut fortløpande
Gjennom Næringsalliansen har me frå 2021 fast plass i Næringsforum Vestland, eit strategisk viktig forum for innovasjon og næringsutvikling i fylket.
Me jobbar tett opp mot fylket, og gjer innspel til regionale planar som vedkjem næringslivet.
Dette gjeld både transportplanar, næringsutvikling og komptanse.

 

Høyringssaker og tilsvar

Du finn Årsplan 2022 for Berekraftig verdiskaping - Regionalplan for Innovasjon og Næringsutvikling her.

Du finn våre innspel til Regionalplan for Innovasjon og Næringsutvikling her og  Handlingsplan, Berekraftig Verdiskaping -  regionalplan for Innovasjon og Næringsutvikling her.

Planprogram https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/utkast-til-planprogram-endeleg-til-fu-4.pdf Regional plan for senterstruktur og berekraftige lokalsamfunn på høyring til 23.september 2022

Innspel til Regionalplan for senterstruktur og berekraftige lokalsamfunn, frå Næringsalliansen