Høyringssaker Stord Kommune

Her vil høyringssaker som gjelder Stord kommune verta lagt ut fortløpande.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil engasjere deg i høyringsprosessar.

2022 Høyringssaker og tilsvar

Stord Næringsråd sine innspel til kommuneplanen:

Stord Næringsråd har hatt ein aktiv rolle i "Fagnotatet for næring", som grunnlag for kommuneplanen.
I tillegg har Stord Næringsråd gitt innspel til Samfunnsdelen og arealstrategien, då kommuneplanen var på høyring.

Du finn innspeldokumentet frå Stord Næringsråd her.

Den endelege kommuneplanen finn du lenke til her.

Områderegulering for Frugarden. gnr/bnr 27/1 mfl. er lagt ut på høyring. Føremålet med planen er mellom anna å leggje til rette for tverrsambandet E39 - Frugarden som skal avlaste trafikken gjennom sentrum. 
Høringsfrist 16.november 2022