publikum

Offentlege anskaffingar - seminar om utfordringar og moglegheiter

20.10.2022 | Tekst: Anne-Grete Sandtorv
Det var godt oppmøte då Atheno, Bømlo Næringsråd, Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Stord Næringsråd inviterte til seminar om offentlege anskaffingar.
Lokalt byggefirma saman med Interkommunalt innkjøpsforum, advokatfirmaet Responsa, Aker Solutions og Multiconsult hadde alle innspel ut frå kva dei såg som utfordringar og ikkje minst kor moglegheitene var.
Det er viktig for alle aktørar å følje med, og gjerne komme tidleg i dialog med tilbydar for å finne løysingar.

LES FLEIRE NYHENDE