Ansatte

Anne-Grete Sandtorv
Anne-Grete Sandtorv
Dagleg leiar
90145458

Anne-Grete Sandtorv har vore dagleg leiar i Stord Næringsråd sia 2008. Ho har lang og allsidig bakgrunn frå næringslivet, og gjennom 11 år som leiar av Adecco sitt bemanningsbyrå på Stord, fekk ho god kjennskap til næringsstruktukturen på Stord og i Sunnhordland. Fire år i kommunestyret på Stord og prøvenemdansvarleg for kontorfaglærlingar, gav eit godt grunnlag for å bli kjend med dei offentlege forvaltningsnivåa. Anne-Grete er utdanna marknadsøkonom, og har i vaksen alder tatt Coach-utdanning på BI, Organisasjonspsykologi ved UiB og Karriereveiledning ved NTNU.

Styret 2022 – 2023

Einar Almås
Styreleiar
Sparebanken Vest
99041142
Kristine Aarsand Engelsen
Nestleiar
W. Engelsens Ettf. AS
97059555
Ingvild Brekke Myhre
Styremedlem
Høgskulen på Vestlandet
90206637
Odd Naustdal
Styremedlem
Aker Solutions
90576079
Øystein Kvalvik
Styremedlem
Leirvik AS
98263495
Nina Lovise Langeland
Syremedlem
Galleri Giga
90737062
Randi Beate Hovland
Styremedlem
Stord Helsepark
40767666
Oddvar Hårde
Varamedlem
Zpirit
41534071
Elisabeth Nonås Fylkesnes
Varamedlem - ansvarleg Nettverk U37
Aktiv Eienomsmekling
97061685
Lovise Vestbøstad
Observatør
Stord kommune
91150097