Ansatte

Anne-Grete Sandtorv
Anne-Grete Sandtorv
Ansvarleg Stordkonferansen
90145458

Anne-Grete Sandtorv har vore dagleg leiar i Stord Næringsråd sia 2008 og sluttar etter Stordkonferansen 2023. Ny dagleg leiar frå 1. mai 2023 er Torbjørn Brosvik.

 

Anne-Grete har lang og allsidig bakgrunn frå næringslivet, og gjennom 11 år som leiar av Adecco sitt bemanningsbyrå på Stord, fekk ho god kjennskap til næringsstruktukturen på Stord og i Sunnhordland. Fire år i kommunestyret på Stord og prøvenemdansvarleg for kontorfaglærlingar, gav eit godt grunnlag for å bli kjend med dei offentlege forvaltningsnivåa. Anne-Grete er utdanna marknadsøkonom, og har i vaksen alder tatt Coach-utdanning på BI, Organisasjonspsykologi ved UiB og Karriereveiledning ved NTNU.

Torbjørn Brosvik
Torbjørn Brosvik
Dagelg leiar
+4740240468

Styret 2022 – 2023

Einar Almås
Styreleiar
Sparebanken Vest
99041142
Ingvild Brekke Myhre
Styremedlem
Høgskulen på Vestlandet
90206637
Odd Naustdal
Styremedlem
Aker Solutions
90576079
Øystein Kvalvik
Styremedlem
Leirvik AS
98263495
Nina Lovise Langeland
Syremedlem
Galleri Giga
90737062
Randi Beate Hovland
Nestleiar
Stord Helsepark
40767666
Oddvar Hårde
Varamedlem
Zpirit
41534071
Elisabeth Nonås Fylkesnes
Styremedlem, ansvarleg Nettverk U37
Aktiv Eienomsmekling
97061685
Lovise Vestbøstad
Observatør
Stord kommune
91150097
Reinert Horneland
Varamedlem
Blinkhus Valvatne
99634642