Flyplassen på Stord
Flyplassen på Stord

Stor dag for Stord Lufthamn

15.03.2023 | Tekst: Anne-Grete Sandtorv
Staten kunngjorde i dag at flyruta Stord-Oslo vert inkludert i dei statlege kjøpa av flyruter frå og med 01.04.2024. Anbodet gjeld for 4 år.
Dette har mange jobba for i mange år, og me gratulerer lufthamnsjef Jan Morten Myklebust og tilette med den store nyheten for Stord Lufthamn. Viktig dag for næringslivet vårt, som største brukar av flyruta Stord-Oslo.
 

LES FLEIRE NYHENDE