Tilsette

Torbjørn Brosvik
Torbjørn Brosvik
Dagleg leiar
+4740240468

Dagleg leiar i Stord Næringsråd

 

Master i økonomi og administrasjon frå Norges Handelshøyskole

 

 

Styret 2022 – 2023

Einar Almås
Styreleiar
Sparebanken Vest
99041142
Randi Beate Hovland
Nestleiar
Stord Helsepark
40767666
Ingvild Brekke Myhre
Styremedlem
Høgskulen på Vestlandet
90206637
Odd Naustdal
Styremedlem
Aker Solutions
90576079
Øystein Kvalvik
Styremedlem
Leirvik AS
98263495
Nina Lovise Langeland
Styremedlem
Galleri Giga
90737062
Elisabeth Nonås Fylkesnes
Styremedlem, ansvarleg Nettverk U37
Aktiv Eienomsmekling
97061685
Oddvar Hårde
Varamedlem
Zpirit
41534071
Reinert Horneland
Varamedlem
Blinkhus Valvatne
99634642
Lovise Vestbøstad
Observatør
Stord kommune
91150097