bilde
Næringsprisen 2022

Næringsprisen 2022 - tre finalister er klar!

21.10.2022
Saman med Sparebanken Vest deler me ut Næringsprisen 2022 på årfesten vår den 27.oktober

Næringsprisen skal bidra til å skapa merksemd rundt næringslivet, og prisen skal anerkjenna dyktige næringslivs aktørar.
Prisen skal gå til ei verksemd som har utmerka seg anten gjennom innovasjon, kreativitet eller gode resultat, og verksemda skal vera medlem i Stord Næringsråd

Juryen har no avalutta arbeidet og er stolt over å presentere dei tre finalistane. Tre ganske ulike verksemder, men dette syner at me har dyktige næringslivsleiarar og verksemder i alle bransjar. Juryen er stolt over å presentere finalistane:
  • Aritech 
  • Kattnakken 
  • Åtgaum 


 
Jury for Næringsprisen 2022 er;
Svein Ottesen  - Juryformann, Sparebanken Vest
Einar Almås - Styreleiar Stord Næringsråd
Marit Holm  -  Redaktør Bladet Sunnhordland
Anne-Grete Sandtorv - Dagleg leiar Stord Næringsråd

LES FLEIRE NYHENDE